Sarıoğlan Kaymakamlığı

İlçenin Tarihi:   
Kuruluşu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Sarıoğlan ilçesinin 1800’lü yıllarda kurulduğu tahmin edilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Pınarbaşı ilçesine bağlı küçük bir yerleşim merkezi konumunda olan Sarıoğlan, Bünyan ilçe olduktan sonra idari açıdan Bünyan’a bağlanmış, 1960 yılında da ilçe olmuştur.

Osmanlı Devletinin (Tahrir) eski tapu kayıtları incelendiğinde 1530 yılında yaşadığımız bölgede Maraş Sancağı Zülkadiriye Beyliği’ne bağlı olarak sadece Karahıdır’ lı nahiyesi (eski adı ile Kara – Hayıt), Üzerlik eski adı ile Yüzerlik mezrası bu mezra Hınzırı ve Gömülgün nahiyesine bağlanan Sarıoğlan, Saru – Oğlan ve Saru – Oğlan Höyüğü olarak bölge haritası üzerinde yer almaktadır

Köy olarak kayıtlara geçen Sarıoğlan çevredeki o yıllarda var olan ve kayıtlarda adlarına rastlanan diğer yerleşim yerlerindeki bugünkü köylerin adları mezra olarak, yani bir kaç evden ibaret bir yerleşim yeri olduğu vurgulanırken, Sarıoğlan’ın sayımın/vergi kayıtlarının yapıldığı 1530 yılında çeşitli cemaatlerden oluşan bir köy olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak: T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın 40 numaralı yayını ve Defteri Hakani Dizisi: IV de yer alan 998 Numaralı I. Selim ( Yavuz Sultan ) zamanında yapılan tasnifini kapsayan ‘MUHASEBE-İ VİLAYET-İ DİYAR- İ BEKR VE ARAB VE ZÜ’L KADİRİYYE DEFTERİ (937/ 1530) adlı yayınının 134 ve 173. sayfalarında yer almaktadır.

Daha önceleri, bugünkü yerleşim yerinin kuzey doğusunda konuşlanan, ancak 1948 yılında Kesdoğan Çayı’nın basması sonucu sel baskınına uğrayan Sarıoğlan, eski yerleşim yerini terk ederek, bugünkü yerine taşınmıştır. Zamanın Valisi Nazım GÜLESEN’in, yeni yerleşim yerinin planlamasında çok önemli katkıları olmuştur.

0
Düşünceleriniz önemli, lütfen yorum yapın.x
()
x