Sarız Kaymakamlığı

Sarızın Tarihçesi

        Sarız’ın tarihinin M.Ö. 700’lü yıllara dayandığı sanılmaktadır. Kayseri’nin diğer ilçelerinin olduğu gibi Sarız’ın da M.Ö. 2000 – 1750 tarihlerinde Hititlerin egemenliği altında kaldığı sanılmaktadır. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Makedonya Krallığı, Kapadokya Krallığı (M.Ö. 280-M.S. 17), Romalılar ve Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Malazgirt Savaşından (1071) sonra Selçukluların eline geçen yöre, 1127 yılında Danişmentliler’den Emir (Melik) Gazi’nin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklularından II.Kılıçarslan 1176 yılında Danişmentliler’den geri almıştır. Kayseri ve yöresi Alaaddin Keykubat zamanında önem kazanmıştır. 1244 yılında İlhanlı hücumlarına maruz kalan yöre, Moğol-İlhanlı valilerince idare edilmiş, bunlardan Emir Eratna’nın Kayseri’de büyük bir beylik kurması üzerine 1343 yılında beyliğin merkezi olmuştur. Osmanlılar 1398 yılında burayı ele geçirmiş ancak Yıldırım Beyazıt’ın Ankara Savaşında (1402) yenilmesinden sonra Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları yöreye hakim olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in 1515’te, İran seferi dönüşünde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Adana yöresinde yaşamakta olan Avşar boylarından bir kısmı Sarız yaylalarında göçebe hayatı yaşarken 1840’lı yıllarda yerleşik hayata geçmişlerdir. Sarız İlçesinin içinden geçen Sarız Çayı mevcuttur. Avşarlar çay etrafında biten çimenlere öz ismi verdiklerinden ve ilkbaharda çay etrafında sarı güzel çiçekler çıktığı için halk dilinde Sarıöz ismiyle söylene söylene Sarız isminin çıktığı rivayet edilmektedir.   Bu isim yöremizin genel adı olup, merkezin eski adı Köyyeri‘dir.

       İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin kesiştiği bölümde, Kayseri’ye bağlı bir ilçe olan Sarız, Kayseri’nin Tomarza ve Pınarbaşı, Sivas’ın Gürün, Adana’nın Tufanbeyli, Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun ilçeleri ile çevrilidir. İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin batısı Tahtalı Dağları, doğusu Binboğa Dağları, kuzeyi ise Soğanlı, Koçdağı ve Masat Dağları ile çevrilidir. İlçenin rakımı 1560 metredir.

        Belediyemiz tarafından yaptırılan araştırmalar neticesinde Osmanlı arşivlerinden elde edilen belge ve bilgilere göre, 6 Şubat 1910 tarihli Dâhiliye Nezareti (İç İşleri Bakanlığı) tarafından nahiye ve köylerde belediye teşkilatı ve panayır yapılması hususlarında vilayet meclis-i umumilerine yetki verildi. İdare-i umumiye-i vilayet nizamnamesinin 77’inci maddesinde belediye teşkilatının kurulması meclis-i idare-i vilayet tarafından kurulma hakkı verilmiştir. İdare-i umumiye-i vilayet nizamnamesinin 77’inci maddesinde belediye teşkilatının kurulması meclis-i idare-i vilayet tarafından kurulma hakkı tasarrufunu, 14 Kasım 1914 tarihinde Sivas meclisi idare-i vilayet tarafından kullanılarak Sarız Nahiyesinin belediye teşkilatının kurulmasına uygun olduğu kararı verilmiştir. Sarız Belediyesi’nin Kuruluş Tarihi olarak da bu tarih kabul edilmiş olmakla beraber Sarız Belediyesi teşkilatı Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet Döneminde 1 Teşrin-i Sani 1330, M 14 Kasım 1914 tarihinde kuruldu. Sarız Belediyesi teşkilatının kuruluş araştırma projesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri’nden Başbakanlık Osmanlı Arşivinden elde edilen Sarız Belediye teşkilatı kurulmasına dair belgeleri gün yüzüne çıkartılmasıyla, adı geçen belediyenin 14 Kasım 1914 tarihinde kurulmasına uygun görülmüştür. Böylece, Sarız Belediyesi’nin kuruluşunun Osmanlı Devletine kadar dayanmış olduğu belirlendi.

          Sarız 1946 yılına kadar Pınarbaşı ilçesine bağlı bir nahiye iken 1946 tarih ve 4869 numaralı kanunla Sarız Kazası kurulma kararı alınmıştır. Bu kanun 1 Nisan 1946 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sarız Belediyesi’nin Kuruluş Tarihi olarak da bu tarih kabul edilmiş, bu tarihte müstakil bir ilçe olmuştur.
0
Düşünceleriniz önemli, lütfen yorum yapın.x
()
x